Ett behov av personal kan uppstå av många anledningar och kan behöva åtgärdas med såväl kort varsel som med längre framförhållning. RestaurangLegionen finns här för att åtgärda dessa behov genom att erbjuda Er som kunder en personalstyrka som är flexibel,motiverad och besitter en bred kompetens.

För att kunna möta våra kunders behov så effektivt som möjligt är vi anpassningsbara gällande vilken sorts personal och erfarenhetsgrad som efterfrågas.

Idag är vårt geografiska verksamhetsområde fokuserat mot Göteborg. Vid förfrågan gällande uppdrag utanför vårt ordinarie verksamhetsområde är vi dock alltid intresserade av att förhandla.

ServitrisJobb

De personalkategorier vi idag lägger fokus på är:

Servitriser
 ✔HovmästareBartendersBarmästare